Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälarö Mötesplats - med Mälarögästen

Sep 30, 2020

Hon kunde blivit jurist. Eller kanske arkeolog. Men politiken har alltid funnits nära. En slump förde henne till Mälaröarna där hon sedan 2015 är oppositionsråd.
Veckans Mälarögäst är Hanna Svensson. 


Sep 24, 2020

Hon är ingenjören som inte gillar teknik. Äventyraren som välkomnar det okända, hellre säger ja och som aldrig står still.
Hon heter Susanna Stensdotter och har dessutom nyligen förverkligat en barndomsdröm.


Sep 16, 2020

Livsnära samtal om tro, hopp och kärlek.