Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälarö Mötesplats - med Mälarögästen

Oct 27, 2020

Med ena foten i naturen och andra på scenen har han hittat balans. Musiken är självklar i honom. Precis som det finska arvet. Världen är hans arbetsplats, men på senare tid uppskattar han det lilla och nära sammanhanget minst lika mycket som det stora. 

Veckans Mälarögäst är operasångaren och Färingsöbon...


Oct 21, 2020

Vi möter ett fyrverkeri av energi, idéer och framåtanda. Skapande, tänkande. Efter en uppväxt i grå betong hoppade han framåt mellan politik, skrivande, föreläsande, resande och miljöarbete.
Lugnet, det hittade han under ytan.
Veckans Mälarögäst är Jimmy Sjöblom. 

Men det finns också andra sidor. Inte...


Oct 7, 2020

Envisheten var starkare än blygheten. Det tog henne framåt. Till Dramaten, till Paris och vidare. Med en stark känsla av att allt har en mening jobbar hon nu med ett stort drömprojekt. Samtidigt känner vi henne som reporter på Mälaröarnas nyheter och från radioprogrammet God kväll Mälaröarna. 
Veckans...