Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälarö Mötesplats - med Mälarögästen


Sep 1, 2021

Vi inleder höstterminen med tre program med fokus på kyrkovalet. Hur går det till rent praktiskt och vad röstar vi på? I varje program pratar vi med en av de nomineringsgrupper du kan rösta på lokalt.
I detta första program ringer vi upp Beatrice Timgren från Sverigedemokraterna. Medverkar gör också Ulric Andersen som är valnämndens ordförande.