Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälarö Mötesplats - med Mälarögästen


Sep 14, 2021

Vi fortsätter prata kyrkoval inför valdagen på söndag och mitt i den pågående förtidsröstningen.
Idag möter vi den tredje och sista av våra lokala nomineringsgrupper i Färingsö församling, Kyrkans väl, idag representerad av Lars-Erik "Eje" Olsson.