Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälarö Mötesplats - med Mälarögästen


Nov 19, 2020

Musiken, sången och rytmen. Drömmen om kultur skapades tidigt och ledde honom längst fram på scenen. Både som sångare, programledare och tidigare kulturchef i Ekerö kommun.
Dagens Mälarögäst är Lennart Lundblad.