Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälarö Mötesplats - med Mälarögästen


Nov 3, 2020

Föräldrarna gav honom tro och trygghet. Pappas stabila lugn tog han med sig genom livet i många av hans roller, som präst, medlare, organisationsutvecklare och medmänniska. 
I 42 år har han jobbat som präst i Ekerö pastorat och han sätter det mänskliga mötet främst.
Veckans Mälarögäst är Mårten Mårtensson.