Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälarö Mötesplats - med Mälarögästen

Jan 26, 2021

Han behöver egentligen ingen presentation. Alla har nog mött honom på film, på tv eller som röst i tecknad film. Men vad har format honom? Vad driver honom? Vad tror han på och vad är kärlek?
Möt skådespelaren och Färingsöbon Johan Hedenberg.


Jan 19, 2021

Han växte upp i Jönköping. Smålands Jerusalem, där frikyrkorna låg på rad. Farfar var förebilden och drömmen att bli lantbrukare. Sen blev han säljare. Först kompasser i USA, sedan i möbelbranschen hemma i Sverige.
Den stora kärleken mötte han redan i tonåren. Lika stark och innerlig idag. 
Tron och...