Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälarö Mötesplats - med Mälarögästen


Jun 15, 2021

Kollektivet är viktigt för dagens Mälarögäst. Att mötas, dela en gemenskap och en gemensam grund. 
I Mörrum i Blekinge växte han upp, känt för laxfiske i Mörrumsån. 
Där sysslade man antingen med idrott eller var med i kyrkans verksamheter. Idrott lockade inte, så i kyrkan hamnade han och där blev han kvar. 
Möt kyrkoherden i Bromma församling tillika vår kontraktsprost: Torbjörn Gustavsson.