Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälarö Mötesplats - med Mälarögästen


Sep 8, 2021

Vi fortsätter ladda upp inför kyrkovalet den 19 september där förtidsröstningen i Stenhamra församlingsgård redan är igång. 
Idag träffar vi ytterligare en av våra nomineringsgrupper i Färingsö församling, nämligen Socialdemokraterna och Inger Andersen.